vrijdag 29 februari 2008

FAMILIEALBUM MET GATEN

CULTUUR
29.02.08 DE GROENE AMSTERDAMMER 31

FAMILIEALBUM MET GATEN
FOTOGRAFIE Ringel Goslinga

Een fotograaf die niet bang is versleten ideeën te debiteren kan zeggen dat elke foto die hij maakt een zelfportret is. Dit verlangen naar zichtbaarheid bij de vaak onzichtbare maker is begrijpelijk. Nu schiet de fotograaf zijn werk met al zijn gedachten, referentiekaders, herinneringen en gevoelens, maar ze tonen wat hij ziet en vooral wat hij beoogt. Een foto is een suggestie, een streven, en, ondanks zijn voor de hand liggende connectie met de realiteit, veel te abstract en betogend om er praktische conclusies uit te kunnen trekken over de persoonlijkheid van de maker. Een goede foto is de beste keus, niet de grootste waarheid.
Ringel Goslinga (1969) blijkt onbevreesd. In het nawoord van zijn boek Family Tree, een verzameling stemmige portretten van mensen uit zijn sociale stratosfeer, vermeldt hij dat het project ‘as a whole amounts to a selfportrait’. Verzameld onder noemers als Map to My Surroundings en Map to My Mother’s Surroundings heeft Goslinga tussen 2003 en 2007 de kringen rond hemzelf en zijn vriendin vastgelegd en de families van zijn ouders, die scheidden toen hij drie was. Zijn eigen cirkel formuleert de fotograaf het ruimst. Portretten van buren, docenten van lagere en middelbare school, zijn tandarts, zijn eerste vriendin, de moeder van zijn eerste vriendin et cetera. Niemand wordt bij naam genoemd, de geportretteerde krijgen een nummer en een functieaanduiding, bijvoorbeeld 1.31 colleague in logistics.
Het verhaal is een valkuil voor iedere beginnende kunstenaar om al te snel betekenis te willen toewijzen aan eigen inzichten. In een vroeg stadium is productie belangrijker dan intentie. Goslinga heeft zijn dunnen concept meteen in een dik boek gevat. Op zijn website en op tentoonstellingsmuren (vorig jaar in Foam en onlangs in Galerie Serieuze Zaken) heeft het idee van en stamboom letterlijk vorm gekregen door een schematische, vertakkende presentatie. Maar ondanks het gewicht van zijn verschijningsvormen blijft het onduidelijk waarom het project dergelijke voltooiing rechtvaardigt. Ook komt de persoon Ringel Goslinga voor de kijker niet dichterbij.
Rest de belangrijkste vraag: kan Goslinga fotograferen? Hij lijk het te kunnen. De reeds terugkerende achtergronden van ondefinieerbaar bos doen af en toe verlangen naar een gestileerder, egale achtergrond en de overdaad aan sjaals komt wat slordig over, maar zijn zwart-wit is uiterst verzorgd en vooral in de close-ups is een master-in the making te herkennen. Pakkend zijn bijvoorbeeld de kale tronie van 1.30 friend from te photography academy en het ambivalente portret van 4.3 girlfriend.
Familie en andere intimi hebben voor fotografen als Paul Citroen en Katharina Eleonore Behrend bijzondere en dierbare oeuvres opgeleverd. Om tot deze categorie van kanonnen te kunnen worden gerekend voelt Goslinga’s werk nog te star en te gedragen. Sociale omgevingen leven en groeien en die dynamiek is bij hem nog niet zichtbaar. Hij maakt foto’s van mensen zonder hun momenten. Dat is streng en contemporain, maar ook oppervlakkig. Goslinga moet zijn ambities en ambacht uitbreiden. Die boeken en tentoonstellingen komen dan vanzelf wel.
GUSTAAF PEEK
Ringel Goslinga, Family Tree, Veenman Publishers, www.ringelgoslinga.com

woensdag 27 februari 2008

LIMITED EDITION 2/20

Februari 27th, 2008
Limited Edition 2/20

FAMILY TREE

Design; Roger Willems & Johan Thermaenius, hard cover, 264 pages, 17 x 24 cm, tritone, ISBN/EAN 978-90-8690-122-7, retail price: € 29,95
This is one of the photographs made for 'The Limited Edition'. Also possible with your portrait, 16 x 20 cm, signed and numbered, retail price: € 300,-

vrijdag 22 februari 2008

DE BEST VERZORGDE BOEKEN 2007

22 februari 2008

De Best Verzorgde Boeken 2007

De selectie 2007 van de Best Verzorgde Boeken is samengesteld. De vijfhoofdige vakjury verleende aan 33 boeken, in het afgelopen jaar verschenen, het predikaat Best Verzorgd. De juryleden waren Kees van den Hoek (Uitgeverij THOTH, Bussum), Ben Laloua (ontwerper Ben Laloua/Didier Pascal, Rotterdam), Pieter Tielen (Drukkerij Tielen, Boxtel), Julius Vermeulen (adviseur Kunst & Vormgeving Koninklijke TNT Post, Den Haag) en René van der Vooren (ontwerper, Amsterdam). Zij beoordeelden de afgelopen weken in totaal 465 inzendingen van uitgevers, ontwerpers en drukkerijen. Een aantal dat de afgelopen 20 jaar nimmer zo hoog is geweest.

De Best Verzorgde Boeken 2007 zullen vanaf 27 juni geëxposeerd worden in Stedelijk Museum CS te Amsterdam. Bij die gelegenheid vult het museum de selectie aan met een eigen keuze uit het aanbod van kinderboeken van de laatste jaren. Daarna zullen de Best Verzorgde Boeken nog op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland te zien zijn. Op www.bestverzorgdeboeken.nl is het actuele expositieprogramma te volgen. Het afgelopen jaar waren De Best Verzorgde Boeken van 2006 in totaal op twaalf plekken te zien.

zondag 17 februari 2008

GIRL FROM PRIMARY SCHOOL


Portrait: 'Girl from Primary School', Lelystad, February 16th, 2008.

Shortly after the presentation of my book 'Family Tree' I was contacted by a classmate from my Primary School. She’s now called ‘Girl from Primary School’ and can be placed in between 1.7 and 1.8.

donderdag 14 februari 2008

DE VOLKSKRANT DONDERDAG 14 FEBRUARI 2008 [9]

DE VOLKSKRANT DONDERDAG 14 FEBRUARI 2008 [9]
[boek] De stamboom van Ringel Goslinga

Ouders, ooms, tantes, broers, zussen, neven, nichten

In Family Tree werkt fotograaf Ringel Goslinga aan een complete stamboom van zijn bloedverwanten – maar ook de tandarts doet mee.
Door Merel Bem

Van alle portretten in Family Tree van Ringel Goslinga maakt die op het omslag het nieuwsgierigst. Wat je daarop ziet? Niets. Een zwart vlak, met niks erin. Een nooit gemaakte foto? De belofte van een foto? Een zelfportret van de fotograaf? Het wordt niet meteen duidelijk, maar het zwart is intrigerend genoeg om het boek open te slaan.
Binnenin veel witte pagina’s. En daar tussendoor heldere zwart-wit portretten. Dit is de familie van Ringel Goslinga (1969). En onder familie verstaat de fotograaf niet alleen directe bloedverwanten, maar ook de weidse vertakkingen van zijn gescheiden ouders hun vrienden en collega’s, en bijvoorbeeld zijn tandarts. Wat die mensen gemeen hebben, is dat ze allemaal op zeker moment belangrijk zijn (geweest) in het leven van de fotograaf.
Goslinga exposeerde Family Tree (begonnen in 2003 en nog steeds uitdijend) eerder bij Serieuze Zaken Studioos en in Foam in Amsterdam. Op de een of andere manier liet het project toen minder indruk achter dan dat het nu doen, in boekvorm. Misschien vanwege de intimiteit van het onderwerp: Goslinga’s eigen omgeving.
De fotografische stamboom van de invloedrijke familie Vriesendorp die hij vorig jaar volgens hetzelfde principe samenstelde in het Simon van Gijn Museum in Dordrecht werkte wel weer goed. De afstandelijkheid (door de relatief kleine portretten en de hoeveelheid ervan) riep een prettige wetenschappelijkheid op.
Met het boek op schoot is de intimiteit van Family Tree beter te ervaren. Evenals de vreemdheid ervan. Vreemd omdat je beseft dat de portretten van Goslinga’s ouders, broers, zussen, neven e nichten door de fotograaf anders worden ‘gelezen’ dan door jou, vanwege zijn band met die mensen. En vreemd omdat hij iedereen precies dezelfde behandeling heeft gegeven.
Er zijn wel verschillen in houding – van sommigen werd alleen het gezicht gefotografeerd, anderen staan er van hoofd tot voeten op – maar de sfeer op elke foto is hetzelfde. Bijna niemand lacht, het is ernstigheid troef. Misschien nog niet zo ernstig als op de foto’s van Koos Breukel (van wie Goslinga ooit de assistent was), maar het scheelt niet veel. Nummers verwijzen naar een overzicht achterin, waarin heel sec vermeld staat wie wie is.
En dan komen langzaam de vragen, vragen die wellicht ongepast maar ook onvermijdelijk zijn. Als Goslinga zijn accountant op dezelfde manier presenteert als zijn eigen vader – hoe belangrijk is zijn vader dan voor hem? Betekent zijn huidige vriendin evenveel als zijn vroegere scheikundeleraar? Waarom staat een bezoeker van een tentoonstelling er op dezelfde manier tussen als zijn oma?
Antwoord op de vragen krijg je niet. Goslinga laat niets los over waarom deze mensen voor hem belangrijk zijn, alleen dat het zo is. Een verduidelijkend tekstje bij elke foto zou het project belachelijk maken, en veel minder mooi.
Er zin nog twee zwarte vlakken in het boek. Die staan voor mensen die niet gefotografeerd wilden worden, een tante van moeder kant, een oom van vaders kant. De ‘foto’ op het boekomslag blijft onbesproken.
Het zal Ringel Goslinga zelf zijn: een fotograaf die een eigen portret maakte met beelden van zijn naasten, maar zelf niet zichtbaar werd. Nóg niet. Misschien dat een volgend boekomslag heel voorzichtig zijn contouren toont. Tot die tijd houdt de fotograaf het spannend.

Ringel Goslinga: Family Tree
Veenman Publishers: €29,95
ISBN 978 90 8690 122 7
Het fotoproject is te zien op:
www.ringelgoslinga.com

woensdag 13 februari 2008

DOROTTYA GALLERY


Pages - a new generation of photobooks from the Netherlands

13-02-2008 - 08-03-2008
Dorottya Gallery, Lumen Gallery

Finissage: 8 March, 6 p.m. Dorottya Gallery, 8 p.m. Lumen Gallery

In recent years, the book as such has come to be presented as a work of art in various international exhibitions and reference works. In other words, the book is no longer just a supplement or an illustrative catalogue of the exhibition, but a form of expression and presentation of photography. The books published so far on this subject, ones that catalogue, map and place the photographic book as a medium into a historical context, endeavour to make us aware of the book’s presence and role.

The goal of the PAGES exhibition is to provide a unique picture of the wide range of Dutch photo books and journals published in the past five years, and to give an idea of the relationship of young Dutch photographers to the book as a medium.

The selection ranges from personal photographic stories to documentation projects, conceptual experiments and interactive works. Similarly to the photograph, the book is no less a diverse, autonomous and personal manifestation of the photographic artist, in the specific form of printed publication. These uniquely designed, photographic-quality books are published at the artist’s initiative. In addition to these publications, the exhibition introduces photo journals which serve as important platforms of contemporary Dutch photography.

The PAGES exhibition in Budapest has been assembled at the initiative of Claudia Küssel (Nederlands Fotomuseum) and Gergely László (Lumen Gallery), with the contribution of Fw: (platform for young Dutch photographers), in collaboration with Impex, the contemporary art provider.

“Fw:” is the abbreviation of forward. The group organises exhibitions, lectures and presentations. It is also responsible for publishing the Fw: Journal. Its members are: Karin Krijgsman, Dieuwertje Komen, Petra Stavst and Hans Gremmen.

On the occasion of the exhibition, the latest issue of the journal will be published in Budapest.

www.ernstmuzeum.hu
www.photolumen.hu

LUMEN GALLERY, BOEDAPEST

13 februari t/m 8 maart 2008
Tentoonstelling Ringel Goslinga in Lumen Gallery, Boedapest
In het kader van het LOW Fesztival in Hongarije toont Ringel Goslinga zijn project 'Family Tree' in de Lumen Gallery in Boedapest. De presentatie is onderdeel van de tentoonstelling 'Pages' die getoond wordt in de Dorottya Gallery, Boedapest.

dinsdag 12 februari 2008

BOEDAPEST - IMPRESSIESzaterdag 9 februari 2008

FW: PAGES


PAGES

9 februari t/m 2 maart 2008

De afgelopen jaren werden verschillende internationale tentoonstellingen en standaardwerken aan het fotoboek gewijd. Daar waar deze grip probeerden te krijgen op de historie van deze presentatievorm en de canon hiervan in kaart trachten te brengen, onderzoekt de tentoonstelling PAGES hoe jonge fotografen in Nederland zich op dit moment tot dit medium verhouden.

In PAGES wordt een selectie van een vijftigtal boeken getoond die geselecteerd werden op basis van inhoud, representatie, vormgeving en hun belang voor de hedendaagse fotografie. Zo divers en eigenzinnig als het werk van de fotografen, zo rijk zijn de vormen waarin de boeken verschijnen. Van persoonlijke beeldverhalen, documentaire projecten en conceptuele onderzoeken tot publicities die uitnodigen tot interactie. Ze hebben een bijzondere fotografische kwaliteit en attitude gemeen die wordt versterkt door een uitgesproken vormgeving en lay-out.
Naast publicaties worden tevens een aantal fotomagazines gepresenteerd die als belangrijk platform fungeren voor hedendaagse fotografie.

De presentatie heeft als doel een beeld te geven van de rijkdom en diversiteit van recent gepubliceerde fotoboeken en fotomagazines. Tegelijkertijd biedt het een actueel overzicht van een nieuwe generatie Nederlandse fotografen.

PAGES is een initatief van Claudia Kussel, assistant-curator bij het Nederlands Fotomuseum, en Fw:, Nederlands platform voor fotografie. Fw: organiseert tentoonstellingen, lezingen en presentaties en publiceert het Fw:magazine. Het platform bestaat uit Karin Krijgsman, Dieuwertje Komen, Petra Stavast en Hans Gremmen.

Ter gelegenheid van de tentoonstellingen wordt het nieuwe nummer van Fw:magazine gelanceerd.

woensdag 6 februari 2008

CADOC.NL


Cadoc.nl
is een website die zich bezighoudt met boeken, fotografie, kunst en vormgeving. De missie van cadoc.nl is het overbrengen van het enthousiasme en plezier, dat beleeft wordt aan boeken, op de bezoekers van de website.

Woensdag 6 februari 2008
Family Tree - Ringel Goslinga (2007)

Donderdag 28 februari 2008
Op de foto voor Family Tree

Maandag 21 april 2008
Family Tree (Special Edition) - Ringel ...