donderdag 24 januari 2008

HET PAROOL: FAMILIE IS EEN RUIM BEGRIP


PS4 boeken
HET PAROOL / PS / DONDERDAG 24 JANUARI 2008
Familie is een ruim begrip

Ringel Goslinga: Family tree
Veenman Publishers, €29.95.

EEN FOTOGRAAF kan willekeurige mensen op straat aanhouden en vragen of ze zich willen laten portretteren. Nu ja, de fotograaf zal koppen nemen die hij interessant vindt. Toch zal de verzameling van die kopen iets willekeurigs houden. De fotograaf brengt een schifting aan. Hij neemt alleen magere meisjes. Of Nepalezen. Of beroemdheden.
Het wonderlijke van de methode Ringel Goslinga is dat zijn verzameling portretten iets willekeurigs heeft en dat toch niet is. Goslinga (1969) kiest mensen met wie hij op de een of andere manier in verband staat. Zijn verzameling heet Family tree (stamboom), maar die familie moet ruim worden opgevat. De naamloze geportretteerde zijn familie, maar ook bekende of zelfs mensen met wie hij slechts kortstondig te maken heeft gehad, zoals een dierenarts van een spoedkliniek of de achterkleinzoon van oma’s neef of de vrouw van vaders spraaktherapeut.
Hij nam vier ‘stambomen’: mensen uit zijn eigen omgeving van vroeger, uit de omgeving van zijn moeder (zijn ouders zijn gescheiden toen hij drie was) en uit de omgeving van zijn vriendin. In een soortgelijke viervoudige vorm hingen ze vorig jaar in het Amsterdamse fotomuseum Foam.
De portretten zijn nu opgenomen in een boek. Het voorplat is een zwarte rechthoek, een verwijzing naar de twee geheel zwarte foto’s die ook in Foam hingen en die verwezen naar een oom en een tante die niet geportretteerd wilden worden. De boekvorm maakt het weergeven van de stamboom onmogelijk. Alleen achterin staan op postzegelformaat de portretten in stamboomvorm. Dat maakt de verzameling schijnbaar nog willekeuriger. Toch hangt over die verzameling mensen een verbindende gloed. En dat komt door het simpele, warme concept dat Goslinga heeft bedacht. Het is zijn gloed.
Natuurlijk is er nog een andere kracht die de portretten verbindt: de stijl van de fotograaf Goslinga. Hij laat bijna allen in de camera kijken en hij fotografeert ze in zwart-wit, bijna allen ten boeten uit, bijna allen tegen de achtergrond van een boom of althans lover. De geportretteerde kijken allen alsof ze Goslinga ten volle vertrouwen. Mede daardoor is de verzameling indringend.
Family tree is een zelfportret van Goslinga zonder dat hij zelf in beeld komt. Dat doen die andere beelden voor hem . En zoals een mens in de loop der tijd langzaam een andere kop krijgt, zo verandert ook dit zelfportret van Goslinga. De stamboom groeit.
Wie bijvoorbeeld niet in Foam hingen en wel in het boek staan, zijn – misschien niet onhandig van de fotograaf – de directeur en één der conservatoren van Foam, Marloes Krijnen en Colette Olof. Zij zijn de enige geportretteerde van wie hier de namen kunnen worden gegeven.
Je kunt, als je het de mensen uit het boek niet zelf vraagt, nooit weten of zij het ook zo voelen, maar degenen die met zulke krachtige portretten zijn opgenomen in Goslinga’s Family tree, mogen zichzelf een beetje als uitverkorenen beschouwen.

JOS BLOEMKOLK

donderdag 17 januari 2008

FOAM ALBUM


Foam Album 07
Ontworpen door Communicatiebureau Vandejong en gedrukt door robstolk®
Fotografie Staff: Ringel Goslinga

PHOTOGRAPHER


Portrait: 'Photographer' (Shinji Otani), Amsterdam, Januari 16th, 2008.
Website: http://www.shinjiotani.net/
Education: Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam / Kyoto University of Art and Design

Statement:
I learnt early that photography is not a medium that only can catch the visible but also the invisible. My focus went to the space in between objects and in between people. Behavior and ideas, hospitality to others are things that catch my interests and my heart. Consequently, I find a new way to understand these stories. To photograph these frictions in between people's understanding and meaning gives me the opportunity to show great beauty and preciousness of ordinary life.

zondag 13 januari 2008

GOSLINGA'S ZELFPORTRET IN 108 FOTO'S

Bericht overgenomen van PhotoQ:

De Amsterdamse fotograaf Ringel Goslinga presenteerde vlak voor de kerstdagen zijn publicatie Family Tree. Het boek bestaat uit 108 portretten van Goslinga's familieleden, vrienden en collega's.Goslinga's familie is met de jaren door scheidingen en gezinsuitbreidingen met stiefouders, half- en stiefzusters, half- en stiefbroers wat onoverzichtelijk geworden. Goslinga heeft daar in zijn hoedanigheid van portretfotograaf een oplossing voor gevonden. Sinds de herfst van 2003 fotografeert hij zijn familieleden, hun oude en nieuwe liefdes, vrienden en vriendinnen, collega's, voormalige leraren, de tandarts, de dierenarts, de vormgevers en curatoren die betrokken waren bij boek en tentoonstelling.

Ringel Goslinga (Utrecht 1969) studeerde in 2002 af aan de Fotoacademie Amsterdam. Sindsdien werkt hij aan zijn eigen projecten, af en toe in opdracht, als assistent van Koos Breukel en als fotografiedocent. Family Tree maakt deel uit van een door het fotografencollectief Fw samengestelde presentatie in het kader van het LOW Fesztival in Hongarije. De exposities vinden plaats in het Nederlands Fotomuseum en in Budapest. Het werk van Goslinga is tijdens dit evenement in de Lumen Galerie in Budapest te zien.

De fotograaf heeft Friese voorouders. Zijn ouders scheidden toen hij drie jaar was. Vader trouwde nog twee maal, moeder één keer. Goslinga heeft met deze portretten een groep mensen in beeld gebracht die mogelijk alleen bij begrafenissen en bruiloften samenkomen. Een oom en een tante wilden niet poseren, op die plekken vinden we een zwarte rechthoek.

Het boek is opgebouwd uit drie grote hoofdstukken: 'My Surroundings', 'My Father's Surroundings', 'My Mother's Surroundings' en één kleiner hoofdstuk: 'My Relationship's Surroundings'. De geportretteerden zijn niet bij naam genoemd, maar beknopt aangeduidt met hun relatie tot de fotograaf, bijvoorbeeld als: 'father of friend from primary school' en 'half-sister's boyfriend with his son'. Achterin het boek zijn overzichten van de vier hoofdstukken met de duidingen afgedrukt, bij de portretten staat alleen het nummer vermeld.

Goslinga heeft gevarieerd in de wijze van portretteren, zodat er naast de close-up's en half-close-up's ook mensen ten voeten uit zijn afgebeeld en in sommige gevallen de achtergrond deel van de compositie uitmaakt. De beelden zijn met een technische camera op klassieke zwart-wit film geschoten. Het zijn zonder uitzondering portretten waarin de concentratie van fotograaf en model voelbaar is. De hele serie is te interpreteren als een wat omslachtig maar intrigrerend zelfportret, waarin de hoofdpersoon ontbreekt.

Han Schoonhoven

Family Tree
fotografie: Ringel Goslinga
beeldredactie en ontwerp: Johan Thermaenius, Roger Willems en Ringel Goslinga
gebonden, 17 bij 24 centimeter, 256 pagina's, 108 foto's in tritone
uitgever: Veenman
prijs: 29,95 euro

Er is een luxe editie van twintig exemplaren (300 euro), waarvoor de koper door Goslinga wordt geportretteerd. De afdruk, een barietprint van 16 bij 20 centimeter, past in de lay-out van het boek.

• Het schema van Family Tree is te zien op: www.ringelgoslinga.com

donderdag 3 januari 2008

LIMITED EDITION 1/20

Januari 3rd, 2008.
Limited Edition 1/20

FAMILY TREE

Design; Roger Willems & Johan Thermaenius, hard cover, 264 pages, 17 x 24 cm, tritone, ISBN/EAN 978-90-8690-122-7, retail price: € 29,95
This is one of the photographs made for 'The Limited Edition'. Also possible with your portrait, 16 x 20 cm, signed and numbered, retail price: € 300,-