zondag 23 december 2012

nooit geweten, nooit zo gemeten


nooit geweten, nooit zo gemeten

Een fascinerend inkijkje in de zeven projecten van het ZonMw programma Disability Studies. Onderzoekers vertellen over hun bijzondere methodieken en geven tips voor een wetenschappelijke aanpak die de betreffende groep intensief bij onderzoek betrekt. Hun verhalen worden aangevuld met indringende portretten – in woord en beeld – van mensen die meededen met het onderzoek.

Idee en tekst: Cecile Vossen, Utrecht
Fotografie: Ringel Goslinga, Amsterdam
Vormgeving: Ontwerpstudio Spanjaard, Maartensdijk
Eindredactie: ZonMw, i.s.m. Marc van Bijsterveldt, Baarn
Drukker: Quantes, Rijswijk