zaterdag 28 januari 2012

Sprekend Gabriël van den Brink

NRC Weekend zaterdag 28 januari & zondag 29 januari 2012, Gabriël van den Brink.

Breekt er een tijdperk van eigentijds idealisme aan? Socioloog en filosoof Gabriël van den Brink (61) constateert in zijn laatste onderzoek dat Nederlanders veel idealistischer zijn dan gedacht. 'Idealen moeten weer een gunstige bijklank krijgen.'

Tekst Derk Walters
Foto Ringel Goslinga