zaterdag 19 maart 2011

25 JAAR GEUZENPENNING

Jubileumboek 'Mensen recht doen. 25 Jaar Geuzenpenning (1987-2011)'

Voor de Geuzenpenning is 2011 een jubileumjaar. De Geuzenpenning is op 14 maart 2011 voor het 25ste jaar uitgereikt aan de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar en aan de Nederlandse krijgsmacht. Ter ere hiervan heeft de stichting een jubileumboek uitgegeven. Op bladzijde 180 zijn twee portretten geplaatst die ik heb gemaakt van Toninho Norden en Sima Samar.

Stichting Geuzenverzet 1940-1945
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen