donderdag 26 april 2012

Het Nederlandse Fotoboek


Een afvaller uit de selectie van Het Nederlandse Fotoboek, waardoor wel tekst beschikbaar:

Titel: Family Tree
Fotograaf: Ringel Goslinga
(Tekst)auteur(s): Ringel Goslinga
Beeldredactie: Johan Thermaenius, Roger Willems, Ringel Goslinga
Vormgever: Johan Thermaenius, Roger Willems
Uitgever: Veenman Publishers, Rotterdam
Jaar: 2007
ISBN: 978-90-8690-122-7
Oplage: 750 exemplaren
Partijrestant in 2009 overgenomen door Fw:, Amsterdam. ISBN 978-94-90119-02-7
Formaat: 17 x 24 cm (breedte x hoogte)
Uitvoering: gebonden
Druk: Veenman Drukkers, Rotterdam
Aantal pagina’s: 256 (niet gepagineerd)
Aantal afbeeldingen: 108, tritone
Taal: Engels
Website: www.ringelgoslinga.com

Anders dan de titel suggereert, is Family Tree geen stamboom. Althans niet zoals we
die kennen. Als een soort zelfonderzoek portretteerde Ringel Goslinga alle mensen
die op enig moment belangrijk in zijn leven waren of wier leven onlosmakelijk met
het zijne verbonden is. Hij deelde zijn netwerk van familie, vrienden en bekenden in
vier kringen in: die van hemzelf, die van zijn vader, die van zijn moeder (zijn ouders
scheidden toen hij drie jaar was) en die van zijn verwanten. Soms staan de foto’s
direct naast of na elkaar, soms worden ze gevolgd door een of meer witte pagina’s.
Dit om verschil aan te geven in de mate of de levensfase waarin die personen van
invloed op zijn persoonlijke ontwikkeling zijn geweest. Hun beeltenissen zijn als het
ware op de schillen van een ui geplaatst. Het geheel is een reeks schitterende zwartwit
portretten, voortreffelijk in tritone gedrukt in een perfect vormgegeven boek dat
in 2007 bekroond werd bij De Best Verzorgde Boeken. Family Tree - dat door een
website met slideshow ondersteund wordt - is geen traditionele stamboom, maar
een zelfonderzoek. Door te kijken hoe hij zich tot anderen verhoudt, vormt Goslinga
een beeld van zichzelf en van zijn roots. Waarmee de 108 portretten in wezen
zelfportretten zijn en Family Tree intrigerend harmonieert met Richard Avedons
uitspraak “My portraits are more about me than they are about the people I
photograph.”

PM