vrijdag 18 november 2011

Arnold Kerdijk - Wibo Schepel

Felix Meritis Vrijdag 18 November 2011 - Kerdijk Lezing: Voorbij de Meritocratie
beeld voorzijde: Marthe Röling, Portret achterzijde: Ringel Goslinga.

Mr. Arnold Kerdijk, (1846-1905), prominent politicus uit het einde van de negentiende eeuw, heeft veel bijgedragen aan de totstandkoming van het kiesrecht, het onderwijs en het maatschappelijk werk. Hij speelt in die tijd ook een voorname rol in de zogenaamde "Sociale Kwestie". In zijn optiek kan de kloof tussen arm en rijk gedicht worden door arbeiders te verheffen.

Programma 19:30-20:00 uur: inloop 20:00-20:20 uur: introductie door Martijn de Greve gevolgd door muziek van Jessica Manuputty 20:20-20:30 uur: aanbieding van de biografie aan Job Cohen 20:30-21:00 uur: lezing door Job Cohen 21:00-21:30 uur: discussie Job Cohen, Dick Kuiper en Dick Pels 21:30-21:45 uur: vragen uit de zaal & afsluiting door Martijn de Greve 21:45-22:00 uur: muziek Jessica Manuputty 22:00-23:00 uur: borrel & verkoop boek