woensdag 16 juni 2010

VSBfonds 2009

Elk jaar publiceert VSBfonds een jaarverslag met daarin informatie over ondermeer de resultaten, organisatieontwikkelingen en de belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar. Voor het jaarverslag van 2009 zijn 36 portretten gemaakt (12 personen - 3 foto's per persoon) van mensen die baat hebben gehad bij een schenking van het fonds.


Het jaarverslag wordt zeer binnenkort gedrukt. Als voorproef op de fotografie: de moeder van een jongetje dat in de serie wordt opgenomen.

Ontwerp: Stout/Kramer, tekst/interview: Cecile Vossen, fotografie: Ringel Goslinga, lithografie: Sebastiaan Hanekroot.