zondag 21 maart 2010

UIT DE DOKA - AFDRUKKEN 1

Geselecteerd uit Jumbo-contactsheet van kleinbeeldfilm. Reeks zijaanzichten van dieren.