zaterdag 17 oktober 2009

BERNARD WELTEN - NRC Weekblad

Vandaag in NRC Weekblad (17-23 oktober 2009), de bijlage op zaterdag van het NRC Handelsblad; een interview met hoofdcommissaris Bernard Welten. Bernard Welten is binnenkort vijf jaar korpschef in Amsterdam.
Tekst: Marcel Haenen
Beeld: Ringel Goslinga