zaterdag 27 juni 2009

INGEZONDEN BRIEF

NRC Weekblad 27 juni - 3 juli 2009

Freek jubileert
Het is Freeks vrouw Hella die aan het eind van het interview (NRC Weekblad 20 juni) - waarvan ik de eerste pagina met dicht gevouwen foto heb moeten lezen (hoe close up wil ik iemand naast een tekst hebben staan, nu: zo clope up dus niet) - mijn gedachten rond haar man fijntjes samenvat met de raadseltjes rond het aantal uren beeldmateriaal dat op de tentoonstellingen van beider werk getoond wordt/werd: zevenentwintig uur Freek en zeven uur Koot en Bie. Daar is een mooi gezegde over, meneer de Jonge: minder is meer.
Anna M Vos, Dokkum