zaterdag 9 mei 2009

GENERAAL VAN UHM

Vandaag in NRC Weekblad (9-15 mei 2009), de bijlage op zaterdag van het NRC Handelsblad; een interview met generaal Van Uhm, bevelhebber van de Nederlandse krijgsmacht.
Tekst: Juurd Eijsvoogel en Jaus Müller
Beeld: Ringel Goslinga