zondag 1 februari 2009

PF 1-2009

Richard Avedon als inspiratiebron

Vanaf half februari is in het Amsterdamse Foam het grote retrospectief Richard Avedon: Photographs 1946-2004 te zien. In PF 1-2009 laat Pim Milo elf Nederlandse fotografen aan het woord over het belang van de Amerikaanse meester voor hun werk. Koos Breukel, Merlijn Doomernik, Bert Teunissen, Friso Keuris, Marcel Molle, Aernout Overbeeke, Jan Banning, Marc de Groot, Jasper Zwartjes, Ringel Goslinga en Morad Bouchakour.